(24/05/2011)

Trách nhiệm Doanh nghiệp – Cách thực hiện kinh doanh bền vững.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin gửi đến Doanh nghiệp Việt Nam tài liệu về ‘Trách nhiệm Doanh nghiệp – Cách thực hiện kinh doanh bền vững’ do Phòng Thương mại Thụy Điển cung cấp, một tài liệu hữu ích để nắm thêm cách thức trở thành nhà cung cấp hay đối tác kinh doanh theo định hướng của doanh nghiệp nước ngoài.

Tài liệu Trách nhiệm Doanh nghiệp – Cách thực hiện kinh doanh bền vững (Corporate Responsibility – How to do sustainable business) đưa ra định nghĩa, khung điều chỉnh và khuyến nghị thực hành đối với trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế.

Ngoài ra tài liệu còn có phần giới thiệu về các trường hợp áp dụng CR như một phần trong chiến lược kinh doanh của của một số doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Điển và họ cũng đòi hỏi các đối tác và nhà cung cấp của mình thực hiện như vậy. Tài liệu có thể được xem là một hình thức mách nước về các quy định cần có đối với các doanh nghiệp nước ngoài muốn trở thành nhà cung cấp hay đối tác kinh doanh với các doanh nghiệp này.

Xem tại file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển