(12/05/2008)

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Bỉ

Chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc địa chỉ website tra cứu thuế nhập khẩu vào EU/Bỉ-Luxembourg

Tra cứu chi tiết xin xem thêm website sau:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN
(Chọn nước tương ứng, bấm browse để chọn loại hàng hóa theo mã HS)


Tải file đính kèm
1 file
www.wto.org