(12/05/2008)

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Armenia

Chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc địa chỉ website tra cứu thuế nhập khẩu vào Armenia

Ðể tra cứu bạn đọc vào webiste sau dây:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN

(Chọn nước cần tra cứu tương ứng, bấm Browse để lấy mã HS của mặt hàng cần tra cứu)


www.ec.europa.eu