(12/05/2008)

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Algeria

Chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc địa chỉ website tra cứu thuế nhập khẩu vào Algeria

Ðể tra cứu bạn đọc vào webiste sau dây:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN

(Chọn nước cần tra cứu tương ứng, bấm Browse để lấy mã HS của mặt hàng cần tra cứu)

(Chi tiết xin xem thêm tài liệu đính kèm)


Tải file đính kèm
1 file
www.ec.europa.eu