(12/05/2008)

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Albania

Chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc địa chỉ website tra cứu thuế nhập khẩu vào Albania

Để tra cứu chi tiết bạn đọc truy cập website sau:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN
(Chọn nước tương ứng, bấm browse để chọn loại hàng hóa theo mã HS)


www.ec.europa.eu