(07/05/2013)

Tổng quan thương mại hàng hóa Pakistan nửa đầu năm tài chính 2012-2013

Thâm hụt thương mại của Pakistan nửa đầu năm tài chính 2012-13 (năm tài chính của Pakistan được tính từ 1/7/2012 đến 30/6/2013) giảm  13,9% so với mức tăng 38,4% của cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Nguyễn Minh Phương


Tải file đính kèm
1 file
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á