(27/04/2013)

Tổng quan ngành nông nghiệp Pakistan trong niên vụ 2012-13

  Theo số liệu thống kê ban đầu của Uỷ ban Kế hoạch Pakistan,  niên vụ 2012-2013, tốc đột tăng trưởng của ngành nông nghiệp Pakistan sẽ không đạt được mục tiêu đề ra do ảnh hưởng của nguồn cung. Các cơn mưa gió mùa và ngập lụt tại các địa phương như tại thượng lưu tỉnh Sindh, hạ lưu Punjab và vùng phía Đông Balochistan đã gây hại đến các vụ mùa bông, gạo; đồng thời thiếu ga cũng làm gián đoạn các hoạt động sản xuất tại nước này.

 

Bảng 1: Mức tăng trưởng của ngành nông nghiệp Pakistan

từ niên vụ 2011-2013

Đơn vị: %

 

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

(mục tiêu)

Nông nghiệp

2,4

3,1

4,0

Các vụ mùa chính

-0,2

3,2

3,8

Các vụ mùa phụ

2,7

-1,3

4,5

Chăn nuôi

4,0

4,0

4,2

Đánh bắt

1,9

1,8

2,0

Lâm nghiệp

-0,4

0,9

2,0

Nguồn: Uỷ ban Kế hoạch Pakistan

 

Tuy nhiên, một số ngành hỗ trợ sức tăng trưởng cho nông nghiệp như tăng sản lượng thu hoạch của ngành mía đường (do tăng cao hơn so với mục tiêu đề ra); tăng trồng trọt lúa mì nhờ sự trợ giá; và các hoạt động xây dựng khác.

Bảng 2: Sản lượng các vụ mùa chính tại Pakistan

 

Đơn vị: triệu tấn,( triệu kiện đối với bông)

 

Năm 2011

Năm 2012

Mục tiêu 2013

Bông

11,5

13,6

14,6

Đường

55,3

58

59

Gạo

4,8

6,2

6,9

Lúa mì

25,2

23,5

25,5

Nguồn: Uỷ ban Kế hoạch Pakistan

 

Niên vụ 2012-13, Chính phủ Pakistan đã đặt mục tiêu tăng trưởng trong ngành nông nghiệp là 4%, cao hơn so với mức 3,1% của năm 2012. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng của ngành này khó có thể đạt được do tác hại từ các cơn mưa gió mùa và lụt lội gây ra đối với vụ mùa bông và gạo vào tháng 9/2012.

Tuy nhiên, ngành mía đường có xu hướng tăng trưởng khả quan hơn.

1. Bông

          Theo Uỷ ban đánh giá Mùa bông Pakistan cho biết, sản lượng bông niên vụ 2012-13 ước đạt 13,3 triệu kiện, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 14,6 triệu kiện, đồng thời cũng thấp hơn so với sản lượng niên vụ năm 2012 là 13,6 triệu kiện.

 

Bảng 3: Sản lượng bông tại các tỉnh Pakistan niên vụ 2012 – 2013

 

Đơn vị: triệu kiện

Tỉnh

Mục tiêu

Thực hiện

Sự chênh lệnh giữa TH/MT

Pakistan

14,6

13,3

-1,3

Punjab

10,5

9,6

-0,9

Sindh

4

3,6

-0,4

Balochistan

0,1

0,1

0,0

Nguồn: Uỷ ban Đánh giá vụ mùa Bông, Pakistan

 

Diện tích gieo trồng bông tại các tỉnh niên vụ 2012-13 giảm so với năm trước là do: (1) thiếu nước vào thời điểm gieo hạt, (2) thu hoạch lúa mì của vụ mùa trước chậm (3) giá bông thấp hơn so với vụ mùa trước (4) xu hướng chuyển đổi cây trồng sang trồng mía của người nông dân.

          Ngoài ra, vụ mùa bông còn bị ảnh hưởng bởi các cơn mưa gió mùa đến muộn và các trận lụt, mưa lớn tại Phía Nam tỉnh Punjab.

2. Gạo

Thời gian gieo trồng các loại lúa gạo thường kết thúc vào tháng 7 hàng năm, riêng gạo basmati thường kéo dài đến tháng 8. Tuy nhiên, năm nay, do thiếu  nước tưới tiêu nên đã phải lùi thời gian gieo hạt lại.

Bảng 4: Sản lượng gạo tại các tỉnh tại Pakistan

 

Đơn vị: diện tích (nghìn héc-ta), sản lượng (nghìn tấn)

Tỉnh

Vụ mùa 2011-12

Vụ mùa 2012-13

Diện tích

Sản lượng

Diện tích

Sản lượng

Sindh

636

2260

511

1.689

Punjab

1.714

3.227

1.700

3.461

Balochistan

171

529

37

120

KP

50

95

52

99

Tổng

2.521

6.066

2.300

5.369

Nguồn: Trung tâm thông báo vụ mùa các tỉnh

 

Pakistanđã đề ra mục tiêu đối với sản lượng gạo niên vụ 2012- 2013 là 6,9 triệu tấn, tăng 12% so với năm trước. Tuy nhiên, theo ước tính, sản lượng gạo năm nay chỉ có thể đạt 5,4 triệu tấn do mưa nhiều vào tháng 9/2012 đã ảnh hưởng đến vụ mùa gạo tại các vùng Jafferrabad và Naseerabad thuộc tỉnh Balochistan; các vùng Jacobadad, Shikarpur, Kashmore và Qambar thuộc thượng lưu tỉnh Sindh. Nhiều thiệt hại nặng nề tại các khu vực có lúa gạo đang trong giai đoạn trưởng thành, lí do chủ yếu là thiếu nước dẫn thời gian gieo trồng muộn.

Nỗi lo lớn đối với Pakistan chính là sự giảm dần về sản lượng gạo Basmati. Trong khi đó, một phần giảm này đã được thay thế bằng giống lúa khác (chủ yếu là giống lúa lai), tuy nhiên, tổng sản lượng gạo vẫn tiếp tục giảm.

Theo như bảng 5, diện tích trồng gạo basmati tại Punjab đã giảm hơn so với năm trước. Đối với giống lúa basmati chất lượng cao, xu hướng giảm này đang là lo ngại lớn của Chính phủ Pakistan.

 

Bảng 5: Diện tích và sản lượng gạo tại tỉnh Punjab, Pakistan qua các năm

Đơn vị: diện tích (nghìn héc-ta), sản lượng (nghìn tấn)

 

Năm

Gạo Basmati

Giống gạo khác

Tổng

Diện tích

Sản lượng

Diện tích

Sản lượng

Diện tích

Sản lượng

2008-09

1.548

2.602

430

1.041

1.978

3.643

2009-10

1.414

2.475

518

1.238

1.932

3.713

2010-11

1.334

2.365

433

1.019

1.767

3.384

2011-12

1.121

1.889

593

1.388

1.714

3.277

2012-13

984

1.743

716

1.718

1.700

3.461

Nguồn: Cục thống kê nông nghiệp Pakistan và Trung tâm thông báo vụ mùa, Punjab

 

3. Đường

Mưa nhiều đã tạo thuận lợi cho vụ mùa mía đường niên vụ 2012-13. Theo như báo cáo, sản lượng đường sẽ đạt 62 triệu tấn, cao hơn so với mức 59 triệu tấn như mục tiêu đã đặt ra.

Tuy nhiên, người nông dân vẫn phải chịu thiệt do (1) giá đường trong nước giảm (2) không thu hồi được vốn đầu tư bởi thu hoạch chậm do thông báo mức giá mua tổi thiểu muộn tại các tỉnh. Đây cũng là lí do kéo theo việc tiến hành chậm mùa nghiền của các nhà máy. Một lí do khác thu hoạch chậm là do các nhà máy vẫn chưa đạt được sự thoả thuận cuối cùng đối với người nông dân khi thu mua mía.

Mặc dù nảy sinh nhiều vấn đề trong chuỗi cung ứng, nhưng mía đường vãn là một mặt hàng hỗ trợ tăng trưởng trong ngành nông nghiệp Pakistan và tăng xuất khẩu trong ngành này.

4. Lúa mì

Vụ mùa lúa mì hiện nay đang trong giai đoạn gieo hạt. Mặc dù thời gian gieo hạt chậm tại một số  nơi do thu hoạch đường muộn, nhưng do mưa kịp thời, ổn định giá đầu vào và tăng giá trợ cấp lúa mì từ 1.050 rupi lên 1.200 rupi/ 40 kg, dự báo sẽ giúp cho mùa lúa mì năm nay bội thu.


Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á