(11/01/2018)

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hàn Quốc và kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc 11 tháng 2017

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp thông tin về tình hình xuất nhập khẩu của Hàn Quốc và kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc 11 tháng năm 2017 như tài liệu đính kèm.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.