(17/08/2009)

Tổng hợp thương mại Việt Nam - Hàn Quốc tháng 7/2009

Trong tháng 7/2009 tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Hàn Quốc với toàn thế giới đã vượt qua mức 60 tỷ USD, đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2008. Cán cân thương mại tháng 7cũng đạt mức thặng dư kỷ lục với 5,1tỷ USD. Như vậy Hàn Quốc đã đạt mức thặng dư thương mại trong 6 tháng liên tiếp của năm 2009. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Hàn Quốc với Việt Nam tháng 7 cũng đạt mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay với 885,135 triệu USD, tăng 7,46% tương đương với 61,482 triệu USD.

Doanh nghiệp xem chi tiết trong file đính kèm


Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc