(15/10/2020)

Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 9 tháng năm 2020

Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong 9 tháng đầu năm 2020 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 9 tháng năm 2020

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 28,6 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 14 tỷ USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 14,6 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam nhập siêu từ Nhật Bản 624 triệu USD.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản