(15/05/2020)

Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 4 tháng năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 12,92 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 4 tháng năm 2020

(Kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019)

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 6,44 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 6,48 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2019. Việt Nam nhập siêu từ Nhật Bản 47,5 triệu USD.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản