(22/07/2009)

Tình hình xuất nhập khẩu tháng 6 và 2 quí đầu năm 2009

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước trong 2 quí đầu năm đạt 57,33 tỷ USD, giảm 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 27,6 tỷ USD, giảm 10,2% và nhập khẩu là 29,73 tỷ USD, giảm 34,1%.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Tải file đính kèm
1 file
Hải quan Việt Nam