(29/06/2009)

Tình hình xuất nhập khẩu tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2009

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm là 46,68 tỷ USD, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu là 22,91 tỷ USD, giảm 6,6% và nhập khẩu 23,82 tỷ USD, giảm 37,5%.

Doanh nghiệp vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm


Hải quan Việt Nam