(19/02/2020)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc tháng 01 năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 624 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc tháng 01 năm 2020

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nếu không tính dầu thô, kim ngạch hai chiều đạt hơn 602 triệu USD, giảm 10% so với tháng đầu năm 2019, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt gần 220 triệu USD, giảm 17%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 382 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu chi tiết xem tại file đính kèm. 

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia