(21/10/2019)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong 9 tháng năm 2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt khoảng 276,65 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 88,88 triệu USD, giảm 32,6%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 181,77 triệu USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.

 

 

  1. 1.     Xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

XK 9T/2018

XK 9T/2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch xuất khẩu

131.802.665

88.877.885

-32,6

Cà phê

2.627.915

3.429.413

30,5

Sản phẩm từ chất dẻo

5.445.812

3.996.553

-26,6

Cao su

1.836.678

2.042.190

11,2

Gỗ và sản phẩm gỗ

1.416.173

952.132

-32,8

Hàng dệt, may

12.145.721

11.817.311

-2,7

Giày dép các loại

14.475.464

15.709.399

8,5

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

7.735.182

8.635.369

11,6

Sản phẩm từ sắt thép

8.477.061

11.052.029

30,4

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

4.366.916

3.551.694

-18,7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

3.997.642

4.187.464

4,7

Phương tiện vận tải và phụ tùng

50.989.757

5.544.593

-89,1

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

1.967.219

2.545.906

29,4

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

 

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

NK 9T/2018

NK 9T/2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch nhập khẩu

189.645.368

181.764.560

-4,2

Sản phẩm hóa chất

8.921.770

12.887.888

44,5

Gỗ và sản phẩm gỗ

10.833.591

12.934.489

19,4

Giấy các loại

20.027.638

18.610.694

-7,1

Sắt thép các loại

3.728.749

2.086.877

-44,0

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

3.781.292

2.317.680

-38,7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

103.495.465

97.592.272

-5,7

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển