(20/08/2020)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong 7 tháng năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt 211,15 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 91,37 triệu USD, tăng 29,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 119,78 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019. 

 Việt Nam xuất khẩu sang Phần Lan 7 tháng 2020

 

Mặt hàng

7 tháng 2019

tháng 2020

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch xuất khẩu (USD)

70.737.956

91.373.106

29,2

Sản phẩm từ sắt thép

8.904.611

37.681.558

323,2

Giày dép các loại

12.611.544

9.305.415

-26,2

Hàng dệt, may

8.858.561

6.558.814

-26,0

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

2.392.542

5.014.137

109,6

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

6.818.565

4.702.008

-31,0

Phương tiện vận tải và phụ tùng

3.934.220

3.575.016

-9,1

Sản phẩm từ chất dẻo

3.377.113

3.284.164

-2,8

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

2.545.846

2.189.188

-14,0

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

3.336.965

2.179.606

-34,7

Cà phê

2.846.675

2.163.280

-24,0

Cao su

1.563.491

1.525.578

-2,4

Gỗ và sản phẩm gỗ

726.193

545.857

-24,8

 

Việt Nam nhập khẩu từ Phần Lan 7 tháng 2020

 

Mặt hàng

7 tháng 2019

7 tháng 2020

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch nhập khẩu (USD)

118.535.002

119.776.852

1,0

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

52.612.949

63.998.024

21,6

Giấy các loại

14.748.353

12.089.048

-18,0

Sản phẩm hóa chất

9.502.125

9.445.134

-0,6

Gỗ và sản phẩm gỗ

10.198.784

8.015.836

-21,4

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.292.592

6.182.757

378,3

Sắt thép các loại

2.041.202

2.460.657

20,5

 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển