(15/06/2020)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong 5 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt 147,40 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 64,44 triệu USD, tăng 33,1%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 82,96 triệu USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

XK 5T/2019

XK 5T/2020

Tăng/giảm (%)

Tổng kim ngạch xuất khẩu

48.414.280

64.444.421

33,1

Sản phẩm từ sắt thép

6.439.764

28.496.399

342,5

Giày dép các loại

8.985.914

6.791.173

-24,4

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

4.622.076

3.503.879

-24,2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.373.037

3.464.827

152,3

Sản phẩm từ chất dẻo

2.694.659

2.531.500

-6,1

Hàng dệt, may

4.790.213

2.432.385

-49,2

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

2.459.154

2.176.428

-11,5

Phương tiện vận tải và phụ tùng

2.071.265

1.640.362

-20,8

Cà phê

2.038.414

1.559.362

-23,5

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

2.478.524

1.396.456

-43,7

Cao su

951.635

1.129.232

18,7

Gỗ và sản phẩm gỗ

504.283

468.187

-7,2

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

NK5T/2019

NK5T/2020

Tăng/giảm (%)

Tổng kim ngạch nhập khẩu

87.181.672

82.956.638

-4,8

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

41.213.015

45.502.760

10,4

Giấy các loại

10.169.121

7.716.649

-24,1

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.094.221

6.084.097

456,0

Sản phẩm hóa chất

7.229.691

5.820.910

-19,5

Gỗ và sản phẩm gỗ

7.780.134

5.329.922

-31,5

Sắt thép các loại

1.197.760

1.578.830

31,8

     (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển