(20/05/2020)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong 4 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt 125,05 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 56,08 triệu USD, tăng 42,9%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 68,98 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

XK 4T/2019

XK 4T/2020

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch xuất khẩu

39.231.367

56.078.534

42,9

Sản phẩm từ sắt thép

5.229.906

27.916.498

433,8

Giày dép các loại

6.991.440

5.803.792

-17,0

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.339.169

3.086.148

130,5

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

3.616.062

2.653.806

-26,6

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

2.412.499

2.043.060

-15,3

Sản phẩm từ chất dẻo

2.067.547

1.738.988

-15,9

Cà phê

1.664.084

1.422.804

-14,5

Phương tiện vận tải và phụ tùng

1.764.948

1.362.213

-22,8

Hàng dệt, may

3.741.459

1.356.570

-63,7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

1.758.366

873.092

-50,3

Cao su

951.635

729.590

-23,3

Gỗ và sản phẩm gỗ

477.031

437.231

-8,3

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

NK4T/2019

NK4T/2020

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch nhập khẩu

68.820.392

68.975.129

0,2

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

34.494.432

37.168.971

7,8

Giấy các loại

7.485.633

6.222.993

-16,9

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.056.300

6.046.982

472,5

Sản phẩm hóa chất

4.953.059

5.011.938

1,2

Gỗ và sản phẩm gỗ

6.136.786

4.617.912

-24,8

Sắt thép các loại

1.004.741

1.565.602

55,8

     (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển