(16/12/2019)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Phần Lan trong 11 tháng năm 2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Phần Lan đạt khoảng 335,51 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan đạt 108,41 triệu USD, giảm 29,8%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan đạt 227,10 triệu USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.
  1.      Xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

XK 11T/2018

XK 11T/2019

Tăng/giảm (%)

Tổng kim ngạch XK

154.352.081

108.411.669

-29,8

Giày dép các loại

19.739.213

20.113.761

1,9

Sản phẩm từ sắt thép

11.027.218

13.987.528

26,8

Hàng dệt, may

14.168.025

12.957.648

-8,5

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

9.695.274

11.133.342

14,8

Phương tiện vận tải và phụ tùng

52.231.526

6.616.723

-87,3

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

5.178.332

5.054.684

-2,4

Sản phẩm từ chất dẻo

6.393.035

4.680.034

-26,8

Cà phê

3.093.086

3.996.139

29,2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

5.202.157

3.903.046

-25,0

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

2.657.148

3.363.888

26,6

Cao su

2.285.742

2.206.998

-3,4

Gỗ và sản phẩm gỗ

1.876.592

1.386.091

-26,1

 

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

  1. 2.     Nhập khẩu của Việt Nam từ Phần Lan

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

NK 11T/2018

NK 11T/2019

Tăng/giảm (%)

Tổng kim ngạch NK

217.954.683

227.097.875

4,2

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

116.921.306

124.385.294

6,4

Giấy các loại

23.321.886

22.987.121

-1,4

Gỗ và sản phẩm gỗ

13.562.320

15.823.002

16,7

Sản phẩm hóa chất

11.953.629

15.517.931

29,8

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

3.826.302

3.601.283

-5,9

Sắt thép các loại

4.312.138

2.737.617

-36,5

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển