(20/01/2020)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong năm 2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy trong năm 2019 đạt khoảng 330,35 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 102,35 triệu USD, tăng 21,3%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 228 triệu USD, tang 7,2% so với năm 2018.

1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

XK 2018

XK 2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch XK

115.070.009

129.510.938

12,5

Hàng thủy sản

5.889.420

7.092.487

20,4

Hàng rau quả

2.724.695

2.925.983

7,4

Hạt điều

10.944.454

7.067.565

-35,4

Sản phẩm từ chất dẻo

3.460.727

3.492.036

0,9

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

3.632.763

5.551.199

52,8

Gỗ và sản phẩm gỗ

4.439.410

3.882.340

-12,5

Hàng dệt, may

25.024.988

22.843.696

-8,7

Giày dép các loại

18.625.583

18.161.949

-2,5

Sản phẩm từ sắt thép

734.727

1.894.406

157,8

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

3.739.101

4.554.292

21,8

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

4.317.145

4.511.366

4,5

Phương tiện vận tải và phụ tùng

370.672

15.773.237

4,155,3

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

6.681.220

5.735.882

-14,1

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

NK 2018

NK 2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch NK

288.365.807

312.747.710

8,5

Hàng thủy sản

178.709.642

216.580.897

21,2

Sản phẩm hóa chất

2.850.245

3.262.161

14,5

Phân bón các loại

15.418.417

13.671.032

-11,3

Sản phẩm từ sắt thép

9.689.431

6.991.041

-27,8

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

43.936.055

38.148.704

-13,2

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển