(16/12/2019)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 11 tháng năm 2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 401,32 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 118,46 triệu USD, tăng 16,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 282,86 triệu USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018.

1.     Xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

XK 11T/2018

XK 11T/2019

Tăng/giảm (%)

Tổng kim ngạch XK

101.904.491

118.455.792

16,2

Hàng dệt, may

21.705.675

20.383.962

-6,1

Giày dép các loại

15.793.717

16.465.649

4,3

Phương tiện vận tải và phụ tùng

347.267

15.720.958

4,427,1

Hạt điều

10.354.211

6.493.865

-37,3

Hàng thủy sản

5.254.254

6.405.081

21,9

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

3.209.902

5.125.496

59,7

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

4.795.843

4.987.468

4,0

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

3.646.987

4.289.670

17,6

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

3.778.104

4.077.744

7,9

Gỗ và sản phẩm gỗ

4.013.465

3.588.907

-10,6

Sản phẩm từ chất dẻo

3.291.311

3.062.903

-6,9

Hàng rau quả

2.495.413

2.623.323

5,1

Sản phẩm từ sắt thép

524.340

1.771.511

237,9

         

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

NK 11T/2018

NK 11T/2019

Tăng/giảm (%)

Tổng kim ngạch NK

260.064.250

282.855.018

8,8

Hàng thủy sản

159.118.424

193.840.762

21,8

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

41.428.798

35.218.082

-15,0

Phân bón các loại

14.678.321

13.483.067

-8,1

Sản phẩm từ sắt thép

8.321.152

5.992.457

-28,0

Sản phẩm hóa chất

2.562.360

2.939.231

14,7

(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển