(19/11/2019)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 10 tháng năm 2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Na Uy đạt khoảng 361,41 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy đạt 109,45 triệu USD, tăng 18,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy đạt 251,96 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong 10 tháng năm 2019

1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Na U 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

XK 10T/2018

XK 10T/2019

Tăng/giảm (%)

Tổng kim ngạch XK

92.461.770

109.450.279

18,4

Hàng thủy sản

4.879.750

5.881.391

20,5

Hàng rau quả

2.357.964

2.347.470

-0,4

Hạt điều

10.224.611

5.921.565

-42,1

Sản phẩm từ chất dẻo

2.796.531

2.770.506

-0,9

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

3.063.852

4.934.510

61,1

Gỗ và sản phẩm gỗ

3.560.448

3.326.555

-6,6

Hàng dệt, may

20.111.051

18.530.718

-7,9

Giày dép các loại

14.061.981

14.203.392

1,0

Sản phẩm từ sắt thép

452.924

1.635.649

261,1

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

3.236.807

3.926.742

21,3

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

3.616.715

3.833.483

6,0

Phương tiện vận tải và phụ tùng

321.275

15.661.974

4,774,9

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

3.742.780

4.527.744

21,0

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

 

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Na Uy

 

Đơn vị tính: USD

Mặt hàng

NK 9T/2018

NK 9T/2019

Tăng/giảm (%)

Tổng kim ngạch NK

237.023.428

251.960.203

6,3

Hàng thủy sản

144.202.963

173.905.261

20,6

Sản phẩm hóa chất

2.220.369

2.676.110

20,5

Phân bón các loại

13.942.542

12.939.203

-7,2

Sản phẩm từ sắt thép

7.199.248

5.661.786

-21,4

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

38.753.446

28.003.765

-27,7

 (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển