(03/02/2020)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Latvia trong năm 2019

Theo số liệu thống kê của Latvia, năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Latvia đạt 173.163.540 Euro, tăng 20,5%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Latvia đạt 164.112.829 Euro, tăng 21,6%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Latvia đạt 9.050.711 Euro, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018

Xuất khẩu của Việt Nam sang Latvia 

  Đơn vị tính: Euros

Mặt hàng

XK 12T/2018

XK

12T/2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch xuất khẩu

134.988.750

164.112.829

21,6

Thủy sản

423.639

702.877

66,0

Cà phê, chè

1.404.772

882.917

-37,2

Rau, củ, quả

1.198.355

1.113.590

-7,1

Sản phẩm từ chất dẻo

2.784.415

1.770.019

-36,4

Cao su

1.857.383

4.200.780

127.2

Hàng dệt, may

248.477

241.798

-2,8

Giày dép các loại

6.986

87.380

1,150,7

Sản phẩm từ sắt thép

340.748

498.871

46,5

Máy móc, thiết bị cơ khí, nồi hơi...

7.605.780

10.947.284

43,9

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

115.071.086

137.366.482

19,4

Đồ nội thất

993.337

2.650.251

166,9

 (Nguồn: www.csb.gov.lv)

 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Latvia

 

Đơn vị tính: Euros

Mặt hàng

NK 12T/2018

NK 12T/2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch nhập khẩu

8.721.709

9.050.711

3,8

Các sản phẩm từ hóa dầu

102.902

156.979

52,9

Dược phẩm

754.423

867.983

15,0

Sản phẩm từ chất dẻo

194.577

94.703

-51,5

Gỗ và sản phẩm gỗ

1.530.825

2.718.613

77,6

Máy móc, thiết bị cơ khí, nồi hơi...

539.250

1.105.909

105,2

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

720.939

1.528.527

112,0

Thiết bị quang học

219.235

775.591

253,9

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

529.015

374.087

-29,3

                        (Nguồn: www.csb.gov.lv)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển