(22/10/2019)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Latvia trong 8 tháng năm 2019

Theo số liệu thống kê của Cơ quan thống kê Latvia, trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Latvia đạt khoảng 115.437.131 Euro, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Latvia đạt 109.649.379 Euro, tăng 19,7% với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Latvia đạt 5.787.752 Euros, tăng 14,07% so với cùng kỳ năm 2018.

 

1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Latvia

 

  Đơn vị tính: Euro

Mặt hàng

XK 8T/2018

XK 8T/2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch xuất khẩu

91.610.638

109.649.379

19,7

Thủy sản

211.185

512.986

143

Cà phê, chè

1.024.565

615.887

-39,9

Sản phẩm từ chất dẻo

2.081.306

1.306.369

-50,2

Cao su

937.582

3.403.097

263,2

Gỗ và sản phẩm gỗ

105.222

115.780

9,5

Hàng dệt, may

315.549

556.516

76,5

Giày dép các loại

1.057

75.179

7400

Sản phẩm từ sắt thép

245.704

370.236

51,0

Máy móc, thiết bị cơ khí, nồi hơi...

5.140.468

6.831.821

32,9

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

78.513.295

91.924.022

17,0

Thiết bị quang học

131.699

58.332

-56,0

Phương tiện vận tải và phụ tùng

1.906

65.597

3150,0

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

599.824

1.531.380

155,2

 (Nguồn: www.csb.gov.lv)

 

 

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Latvia

 

Đơn vị tính: Euro

Mặt hàng

NK 8T/2018

NK 8T/2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch nhập khẩu

5.073.199

5.787.752

14,07

Các sản phẩm từ hóa dầu

90.268

111.867

24,4

Sản phẩm hóa chất

23.265

35.352

52,2

Dược phẩm

416.782

637.093

52,7

Sản phẩm từ chất dẻo

137.655

82.887

-39,8

Gỗ và sản phẩm gỗ

932.522

939.474

0,75

Giấy các loại

13.679

51.092

263,3

Máy móc, thiết bị cơ khí, nồi hơi...

295.409

838.859

184,4

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

350.538

1.181.291

237,4

Thiết bị quang học

72.595

577.673

701,4

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

309.180

313.621

1,6

                        (Nguồn: www.csb.gov.lv)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển