(20/11/2019)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 10 tháng năm 2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 480,33 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 269,94 triệu USD, giảm 10%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 210,40 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2018.
Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 10 tháng năm 2019

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo fie đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển