(18/07/2016)

Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chính trong khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chính ở khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á từ đầu năm đến 15/6/2016 đạt 152,2 triệu USD.

Bảng: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chính trong khu vực Châu Phi, Tây Á, Nam Á từ đầu 01/01/2016 đến 15/6/2016

Đơn vị: USD

STT

Tên nước

Kim ngạch

STT

Tên nước

Kim ngạch

1

Ả-rập Xê-út

27.071.375

15

Morocco

1.815.674

2

UAE

26.653.790

16

Sri Lanka

1.733.692

3

Ai Cập

21.151.941

17

Oman

1.378.751

4

Israel

14.535.907

18

Nam Phi

1.237.593

5

Ấn Độ

9.190.009

19

Bangladesh

1.133.914

6

Li-băng

8.079.872

20

Zimbabwe

964.293

7

Pakistan

5.790.099

21

Bờ biển Ngà

948.943

8

Iraq

5.272.304

22

Bahrain

934.707

9

Kuwait

5.190.571

23

Sudan

886.630

10

Jordan

3.684.206

24

Somalia

711.850

11

Qatar

3.571.099

25

Iran

622.635

12

Algeria

3.188.793

26

Lybia

568.612

13

Tunisia

2.670.809

27

Yemen

481.246

14

Thổ Nhĩ Kỳ

2.266.309

28

Cameroon

428.243

Tổng: 152.163.867

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

Tại Trung Đông, Ả-rập Xê-út tiếp tục là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam tại khu vực với kim ngạch 27 triệu USD. Các mặt hàng thủy sản chính xuất sang  Ả-rập Xê-út là cá tra (21,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 78,3%); tôm (4,8 triệu USD,chiếm tỷ trọng 17,7%); cá ngừ đóng hộp, nhuyễn thể chân đầu và một số loài cá khác. UAE là thị trường lớn thứ hai với kim ngạch 26,6 triệu USD. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang UAE bao gồm: tôm (12,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 47,7%); cá tra (12,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 47,4%); cá ngừ (0,54 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2%); mực, bạch tuộc (0,16 triệu USD, chiếm tỷ trọng 0,6%) và một số loại cá khác. Israel là thị trường nhập khẩu cá ngừ nhiều nhất của Việt Nam trong khu vực (7,3 triệu USD). Ngoài ra Israel còn nhập một số mặt hàng thủy sản khác như tôm (4,2 triệu USD); cá tra (0,83 triệu USD) và một số loại cá khác.

Tại Châu Phi, Ai Cập là nước nhập khẩu thủy sản nhiều nhất từ Việt Nam với kim ngạch 21,1 triệu USD bao gồm các mặt hàng: cá tra (13,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 63,5%); tôm (6,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 29,4%); cá ngừ (0,64 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3%); mực bạch tuộc và một số loại cá khác.

Tại Nam Á, Ấn Độ là nước nhập khẩu thủy sản nhiều nhất từ Việt Nam với kim ngạch 9,2 triệu USD. Các mặt hàng chính bao gồm: cá tra (7,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 79,4%); tôm (1,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 18,5%).

Bùi Minh Phúc

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á