(26/11/2019)

Tình hình xuất khẩu sang Senegal 10 tháng đầu năm 2019

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Senegal trong 10 tháng đầu năm đạt 38,8 triệu USD, tăng đến 115,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu mặt hàng gạo đạt 20,35 triệu USD tăng đến 4325,3%.
 

Đơn vị (USD)

%

Tổng cộng

38 817 015

115,5

Hàng thủy sản

695 422

-30,2

Hàng rau quả

724 030

-25,2

Hạt tiêu

6 392 817

10,7

Gạo

20 356 683

4 325,3

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

2 443 780

18,4

Hàng dệt, may

879 067

-67,6

Phương tiện vận tải và phụ tùng

149 157

9,3

Nguồn : Tổng cục Hải quan Việt Nam

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria