(13/06/2019)

Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 5 tháng đầu năm 2019

Theo số liệu của Tổng Cục hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đã đạt 9,5 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

 

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị mở file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria