(16/05/2019)

Tình hình XNK giữa Việt Nam và Úc trong tháng bốn tháng đầu năm 2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong bốn tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tình hình XNK giữa Việt Nam và Úc trong tháng bốn tháng đầu năm 2019

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong bốn tháng đầu năm 2019, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (không kể dầu thô) đạt hơn 1,1 tỷ USD, giảm 7%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt gần 1,33 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh nghiệp xem chi tiết tại đây

Thương vụ Việt Nam tại Australia