(29/03/2021)

Tình hình thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2020

Theo số liệu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đạt hơn 1,54 tỉ USD trong năm 2020 giảm 17,3% so với năm 2019, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ là 1,31 tỉ USD giảm 14,13% trong khi kim ngạch nhập khẩu từ quốc gia này là 232,34 triệu USD giảm 31,45% so năm 2019.
Tình hình thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2020

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ