(27/05/2010)

Tình hình thị trường Bỉ quý I năm 2010

Về kinh tế, đã có những tín hiệu về phục hồi, GDP trong Quý I/2010 đã có mức tăng trưởng dương 0,5%, so với mức tăng trưởng âm 3% của năm 2009. Mức tiêu dùng cá nhân và Chính phủ có dấu hiệu tăng ổn định. Xuất khẩu của Bỉ cũng có mức tăng đến 2,8% và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8,1% (giảm 0,1% so với mức của tháng 12/2009 và tháng 1-2/2010), thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp của khu vực đồng euro (10%) và EU27(9,6%).

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg