(26/11/2010)

Tình hình thị trường Áo đến hết tháng 6/2010

Thương vụ Việt Nam tại Áo xin giới thiệu một số thông tin về thị trường Áo trong vòng nữa đầu năm 2010 để các doanh nghiệp tham khảo.

Chi tiết xin xem file đính kèm.


Thương vụ Việt Nam tại Áo