(13/03/2017)

Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu thanh long tại Úc

Thanh long được trồng đầu tiên ở Queensland vào đầu những năm 1980. Hiện giờ, thanh long được trồng chủ yếu ở Queensland và Bắc Úc. Tổng số cây thanh long tại thời điểm điều tra thống kê năm 2010 là 50.100 trong đó Bắc Úc có 34.150 cây, chiếm 62% và Queensland có 15.950 cây chiếm phần còn lại 28%. Đa số cây thanh long có độ tuổi từ 10 đến 25 năm tính đến thời điểm năm 2016, chủ yếu là do người Việt nhập cư gieo trồng. Ngoài ra, thanh long cũng được trồng rải rác ở Tây Úc và New South Wales với quy mô khá nhỏ, chưa được thống kê.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Australia