(31/05/2011)

Tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp tháng 5/2011 tại thị trường Ấn Độ

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ xin giới thiệu tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp tại thị trường Ấn Độ trong tháng 5 năm 2011 để bạn đọc tham khảo

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ