(16/09/2020)

Tình hình sản xuất tiêu thụ trà của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc năm 2019 và dự báo năm 2020

Quảng Đông là tỉnh sản xuất và tiêu thụ trà đứng đầu Trung Quốc. Thương vụ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tổng hợp thông tin về sản xuất và tiêu thụ trà của tỉnh Quảng Đông năm 2019 và dự báo năm 2020, cung cấp để hiệp hội và doanh nghiệp trà Việt Nam tham khảo.
Tình hình sản xuất tiêu thụ trà của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc năm 2019 và dự báo năm 2020

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc