(15/09/2020)

Tình hình sản xuất tiêu thụ lương thực của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc năm 2019 và dự báo năm 2020

Thương vụ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tổng hợp tình hình sản xuất, tiêu thụ lương thực, chủ yếu là lúa gạo của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc năm 2019 và dự báo năm 2020, cung cấp để các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.

Chi tiết xin xem file kèm theo.

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc