(05/03/2009)

Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam sau một năm gia nhập WTO và phương hướng trong thời gian tới

Sau một năm gia nhập WTO, cơ hội cho Việt Nam là không nhỏ nhưng thách thức đặt ra cũng rất lớn, thực trạng tình hình ra sao và thời gian tới chúng ta sẽ làm gì để tận dụng hết cơ hội giảm thiểu rủi ro? Tài liệu "Tình hình phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam sau một năm gia nhập WTO và phương hướng trong thời gian tới" sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin tham khảo này.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.


BỘ CÔNG THƯƠNG