(23/03/2020)

Tình hình ngoại thương của Đài Loan 2 tháng đầu năm 2020

Theo thống kê của Đài Loan, hai tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đài Loan đạt 94,14 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan ra thế giới đạt 50,45 tỷ USD tăng 6,4% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 43,68 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ; Đài Loan đạt mức xuất siêu 6,76 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm, tăng 8,1% so với cùng kỳ.
Tình hình ngoại thương của Đài Loan 2 tháng đầu năm 2020

 Thống kê tình hình ngoại thương của Đài Loan 2 tháng đầu năm 2020

Thời gian

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Xuất siêu

Kim ngạch

Tăng/giảm

Kim ngạch

Tăng/giảm

Kim ngạch

Tăng/giảm

 

1-2 T 2020

50,451

6.4

43,689

5.3

6,761

13.6

 

Tháng 1

25,069

-7.5

21,611

-17.6

3,458

286.9

 

Tháng 2

25,381

24.9

22,078

44.7

3,303

-34.7

 

                   

 

 Về xuất khẩu:  Xuất khẩu của Đài Loan trong 2 tháng đầu năm mặc dù đã bắt đầu có dấu hiệu tác động của dịch viêm phổi COVID -19 song các chỉ số về cơ bản nhiều nhóm hàng vẫn giữ được đà tăng trưởng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, tăng 3,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương tăng 6,4%). Trong đó:

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm linh kiện điện tử đạt kim ngạch 18,39 tỷ USD, tăng 3,21 tỷ USD tương đương 21,2% so với cùng kỳ, trong đó nhóm mạch điện tích thể tăng 3,28 USD (tương đương tăng 24,6%); mạch điện in ấn tăng 100 triệu USD (tương đương tăng 13,2%), điện dung, điện trở và đi-ốt bán dẫn mỗi nhóm giảm 80 triệu USD (tương đương giảm 19,9%) so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm viễn thông, nghe nhìn đạt 6,65 tỷ USD, tăng 740 triệu USD, tương đương 12,5% so với cùng kỳ, trong đó nhóm thiết bị lưu trữ tăng 290 triệu USD (tương đương tăng 29,1%); nhóm phụ kiện máy tính tăng 280 triệu USD (tương đương tăng 53,2%) và thiết bị liên kết máy tính tăng 180 triệu USD (tương đương tăng 14,3%) so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm công cụ vận tải đạt 1,72 tỷ USD tăng 100 triệu so với cùng kỳ (tương đương 5,8%), trong đó xe đạp điện tăng 70 triệu USD (tương đương tăng 68,2%), xe khách nhỏ tăng 60 triệu USD (gấp 1,2 lần) so với cùng kỳ.

- Kim ngạch xuất khẩu nhóm máy móc thiết bị đạt 3,22 tỷ USD, giảm 380 triệu (tương đương giảm 10,5%) so với cùng kỳ, trong đó, máy móc công cụ gia công kim loại giảm 130 triệu USD (tương đương giảm 28,9%), máy móc cần trục, truyền động giảm 40 triệu USD (tương đương giảm 16,9%) so với cùng kỳ.

- Nhóm cao su, nhựa và chế phẩm đạt 3,17 tỷ USD, giảm 280 triệu (tương đương giảm 8,1% so với cùng kỳ.

 

Về nhập khẩu:  Lũy kế hai tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan tăng 2,21 tỷ USD (tương đương tăng 5,3%) so với cùng kỳ. Trong đó:

 - Kim ngạch nhập khẩu nhóm nguyên liệu nông nghiệp, công nghiệp đạt 30,35 tỷ USD, tăng 1,33 tỷ USD (tương đương tăng 4,6%) so với cùng kỳ. Trong đó nhập khẩu linh kiện điện tử tăng 1,1 tỷ USD (tương đương tăng 12,5%), khoáng sản tăng 290 triệu USD (tương đương tăng 3,9%) so với cùng kỳ.

- Kim ngạch nhập khẩu nhóm thiết bị đạt 7,79 tỷ USD, tăng 1,13 tỷ USD (tương đương tăng 16,9%) so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm thiết bị bán dẫn tăng 1,01 tỷ USD (tương đương tăng 34%), thiết bị vận tải tăng 70 triệu USD (tương đương tăng 56,1%).

- Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng tiêu dùng đạt 5,05 tỷ USD, giảm 50 triệu USD (tương đương giảm 1%) so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm kim loại quý, trang sức giảm 60 triệu USD (tương đương giảm 53,3%), nhóm quần áo thành phẩm giảm 40 triệu USD (tương đương giảm 15,5%), nhóm điện thoại di động giảm 40 triệu USD (tương đương giảm 12,4%), xe khách nhỏ tăng 140 triệu USD (tương đương tăng 24%) so với cùng kỳ.

 

Về đối tác: Trong hai tháng đầu năm 2020, Đài Loan đã có giao thương với 230 đối tác trên toàn thế giới, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 94,14 tỷ USD. Trong đó Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2020, với tổng kim ngạch đạt 21,21 tỷ USD, chiếm 22,53% tổng thị phần ngoại thương của Đài Loan trong 2 tháng đầu năm. Trung Quốc cũng là đối tác xuất khẩu lớn nhất, nhập khẩu lớn nhất của Đài Loan với tổng kim ngạch lần lượt là (13,32 tỷ USD; 26,4% thị phần và 7,89 tỷ USD; 18, 06% thị phần). Các đối tác tiếp theo lần lượt là Mỹ, Nhật, Hồng Công, Hàn Quốc, Xinh-ga-po v.v... Cũng theo thống kê này, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Đài Loan.

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc