(06/08/2009)

Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2009

Kinh tế-xã hội nước ta bảy tháng đầu năm 2009 tuy bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tài chính thế giới nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo của các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế và nhờ việc thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp đúng đắn và kịp thời của trung ương Đảng, Chính phủ nên đang phát triển theo hướng tích cực.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Tải file đính kèm
1 file
Tổng cục thống kê