• Hàn Quốc tiếp tục trì hoãn việc nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ

  Hàn Quốc tiếp tục trì hoãn việc nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ

  (15/05/2008)
  Hàn Quốc sẽ hoãn thực hiện việc nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ trước làn sóng phản đối của người dân do lo ngại bệnh bò điên.
 • Doanh nghiệp bơm nước, phụ gia vào thuỷ sản bị cấm xuất khẩu

  (15/05/2008)
  Bộ trưởng Bộ NN-PTNT vừa ký quyết định nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm gian lận thương mại. Nếu cố tình vi phạm, DN sẽ bị loại khỏi danh sách "DN đạt tiêu chuẩn ngành"; đồng thời, không được cấp chứng thư xuất khẩu
 • Dự báo nhu cầu sử dụng Polypropylen trên thế giới đến năm 2010

  (15/05/2008)
  Polypropylen (PP) là một trong những polyme đang phát triển nhanh nhất trên thế giới. Một báo cáo nghiên cứu thị trường gần đây cho biết, khoảng cuối thập kỷ này (2010) tiêu thụ PP sẽ đạt 51 triệu tấn.
 • Triển vọng giá ca cao thế giới năm 2008

  (15/05/2008)
  Giá ca cao thế giới đã lập kỷ lục cao của hàng chục năm nay vào cuối tháng 2- đầu tháng 3, và có triển vọng sẽ còn tiếp tục cao trong thời gian tới. Nhu cầu ca cao ngày càng tăng do tiêu thụ sôcôla tăng sẽ hỗ trợ giá ca cao.
 • Xuất khẩu Việt Nam: Ðừng quá dựa vào USD

  Xuất khẩu Việt Nam: Ðừng quá dựa vào USD

  (15/05/2008)
  Trong nh?ng nam g?n dây, kim ng?ch xu?t kh?u c?a Vi?t Nam luôn tang cao, nam 2006 d?t 40 t? USD, tang 23% so v?i nam 2005. Nam 2007, kim ng?ch xu?t kh?u hàng hoá c?a c? nu?c d?t 40 t? USD. Các giao d?ch thanh toán qua biên gi?i c?a Vi?t Nam du?c s? d?ng và tính b?ng 13 lo?i ngo?i t?. Th?ng kê ho?t d?ng thanh toán qua ngân hàng c?a các doanh nghi?p xu?t kh?u cho th?y vi?c thanh toán hàng hoá ch? y?u d?oc giao d?ch b?ng USD, EUR, Nhân dân t? (CNY), Yên Nh?t JPY, trong dó USD chi?m kho?ng trên 80%, EUR chi?m 1,8%