• Xuất khẩu nông sản quý I năm 2017 của Việt Nam

  (25/04/2017)
  Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016.
 • Xuất khẩu hàng hóa sang Hà Lan quí đầu năm 2017 tăng ở hầu hết các nhóm hàng

  Xuất khẩu hàng hóa sang Hà Lan quí đầu năm 2017 tăng ở hầu hết các nhóm hàng

  (25/04/2017)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hà Lan trong tháng 3 năm 2017 đạt trị giá 551,81 triệu USD, tăng 39,3% so với tháng 2/2017; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong 3 tháng đầu năm 2017 lên 1,47 tỷ USD, tăng trưởng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016.
 • Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam quý I năm 2017

  (24/04/2017)
  Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Ba ước tính đạt 16,30 tỷ USD, tăng 24,4% so với tháng trước.
 • Kim ngạch xuất khẩu hóa chất từ năm 2015 đến 2016

  (24/04/2017)
  Số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất khẩu hóa chất của Việt Nam sang các thị trường được tổng hợp từ năm 2015 đến năm 2016 giúp các doanh nghiệp tham khảo.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong Q1/2017

  (24/04/2017)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong Q1/2017, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn hơn 1,35 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 687,83 triệu USD, tăng 8,3%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 665,15 USD, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2016.