• Kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc năm 2009 và tính đến tháng 12 năm 2011

  (27/02/2012)
    Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ thị trường Trung Quốc trong các tháng năm 2009 và tính đến tháng 12 năm 2011 được tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Xri Lan-ca năm 2011

  (27/02/2012)
  Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Xri Lan-ca trong năm 2011 tiếp tục tăng trưởng, đạt khoảng 112 triệu USD, tăng 22% so với năm 2010. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 83,4 triệu USD, tăng 34% so với năm 2010 (62,4 triệu USD), nhập khẩu  đạt trên 29,8 triệu USD, giảm 3,36% so với năm 2010 (xấp xỉ 31 triệu USD).
 • Quan hệ thương mại Việt Nam-Bờ Biển Ngà

  (27/02/2012)
    Mặc dù bị tác động bởi cuộc khủng hoảng chính trị tại Bờ Biển Ngà những tháng đầu năm năm 2011 song tính chung cả năm, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà vẫn đạt 320 triệu USD, tăng 22% so với năm 2010, trong đó xuất khẩu đạt 146,5 triệu USD, tăng 10%, nhập khẩu đạt 173,6 triệu USD, tăng 35%. Từ 4 năm nay, Bờ Biển Ngà luôn là một trong 5 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với giá trị xuất nhập khẩu liên tục tăng.
 • Khoảng 70 doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đầu tư vào Bỉ

  (27/02/2012)
  Các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Bỉ
 • EU tham vấn về quy định nhập khẩu hàng chất thải không độc hại

  (24/02/2012)
  Hiện nay, Uỷ ban châu Âu đang tiến hành tham vấn lấy ý kiến của các nước thứ ba về thủ tục, quy trình kiểm soát việc xuất khẩu hàng chất thải không độc hại từ các nước thành viên Liên minh châu Âu.