• Kế hoạch phục hồi cho ngành du lịch

  (22/11/2011)
    Theo báo The Nation ngày 21/11/2011, Lũ lụt nghiêm trọng trong thời gian qua đã làm thiệt hại cho ngành du lịch Thái Lan 70 tỷ Bath. Các nhà du lịch quốc tế và nội địa đang thảo luận về cách bảo vệ khu vực chống thiên tai trong tương lai.
 • Việc tăng lương tối thiểu bị hoãn

  (22/11/2011)
  Theo báo Bangkok Post ngày 22.11.2011, Nội các Thái Lan đã hoãn việc tăng lương tối thiểu 300 bạt/ngày từ 1/1/2012 sáng ngày 1/4/2012 nhằm hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
 • Doanh nghiệp bán lẻ đề nghị giúp đỡ

  (22/11/2011)
  Theo báo Bangkok Post ngày 22.11.2011, Hiệp hội Bán lẻ Thái Lan cho biết Chương trình khẩn cấp “New Thailand” để khôi phục sau lũ lụt nên có các biện pháp khuyến khích tiêu thụ và mua sắm.
 • Thuế xuất khẩu cao su ăn mòn sức cạnh tranh

  (22/11/2011)
   Theo báo Bangkok Post ngày 21/11/2011, Các chuyên gia công nghiệp cảnh báo Chính phủ giảm thuế xuất khẩu cao su để tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Thái Lan.
 • Thông tin về lúa gạo Philippines

  (22/11/2011)
  Theo tờ BusinessWorld số ra ngày 16 tháng 11 năm 2011 có ra bài "Chỉ tiêu sản xuất Gạo không đạt" (Rice target expected to be missed) của Reuter.