• Gỗ và sản phẩm gỗ tại thị trường Nhật Bản

  (27/06/2011)
  Đây vẫn là đang và sẽ là một trong những mặt hàng tiềm năng của Việt Nam xuất khẩu sang thị tường Nhật Bản trong thời gian tới.
 • Năn 2011 nhập khẩu thép của Indonesia đạt 3 triệu tấn

  (27/06/2011)
  Chủ tịch Hiệp hội sắt thép Indonesia (IISAIA), ông Fazwar Bujang cho biết nhập khẩu thép của Indonesia đạt mức khoảng 3 triệu tấn thép trong năm nay để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cao trong nước.  
 • Sản lượng sản xuất cà phê của Indonesia có thể đạt 900.000 đến 1,2 triệu tấn

  (27/06/2011)
  Indonesia lạc quan rằng trong 10 năm tới sản xuất cà phê của nước này có thể đạt từ 900.000 đến 1,2 triệu tấn, và trong vòng 20 năm tới, nước này có thể sẽ vượt qua vị trí của Brazil để trở thành nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Xuất khẩu cà phê của Indonesia trong vòng 5 năm qua đạt bình quân 342.000 tấn, mặc dù trong năm 2010 (tạm tính), xuất khẩu của Indonesia đạt 443.969 tấn.
 • Bộ thương mại Indonesia ra quy định về việc bỏ thuế xuất khẩu cà phê

  (27/06/2011)
  Ngày 03/5/2011 Bộ thương mại Indonesia  ra Quyết định số 10/M-DAG/PER/5/2011 sửa đổi quyết định số 41/M-DAG/PER/9/2009 ngày 03/9/2009 của Bộ Thương mại về xuất khẩu cà phê. Mục tiêu nhằm tăng tính cạnh tranh của cà phê Indonesia trên thị trường thế giới.
 • Đôi nét về thị trường Ghi-nê Xích đạo

  (27/06/2011)
  Ghi-nê Xích đạo có dân số676 300 người, diện tích 28 050 km2, GDP năm 2010 là 14,5 tỷ USD, GDP bình quân đầu người là 11 081 USD, mức cao nhất tại khu vực châu Phi cận sa mạc Xa ha ra. Tăng trưởng kinh tế đạt 0,9% năm 2010. 57,7% GDP đến từ ngành sản xuất dầu lửa và 15,7% đến từ việc chế biến nguồn tài nguyên này.