• Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch năm 2021

  (20/01/2022)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 842,37 triệu USD, tăng 18% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 354,58 triệu USD, tăng 20%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 233,78 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020.
 • Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển năm 2021

  (20/01/2022)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt khoảng 1,52 tỷ USD, tăng 2,8% so với năm 2020, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tăng 6%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 321,59 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020.
 • Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2021 vào Đài Loan tăng trưởng khá

  Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2021 vào Đài Loan tăng trưởng khá

  (20/01/2022)
  Theo số liệu thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (BOFT), năm 2021 Đài Loan đã nhập khẩu 5.264 tấn Dừa, hạt Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc tách vỏ (mã HS: 0801, Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled) từ 15 đối tác trên toàn thế giới với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 29,73 triệu USD, tăng 1,42% về lượng và 18,64% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.
 • Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản năm 2021

  Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản năm 2021

  (20/01/2022)
  Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.