• Israel nới lỏng nhập khẩu sản phẩm sữa

  (31/10/2018)
  Các cơ quan quản lý nhà nước của Israel vừa ký một thỏa thuận mới với các nông dân nuôi bò sữa nhằm nới lỏng việc nhập khẩu các sản phẩm sữa. Thỏa thuận bao gồm các khoản trợ cấp và đầu tư cho nông dân nuôi bò sữa của Israel cũng như bao gồm việc giảm dần mức thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm sữa.
 • Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Israel

  (31/05/2017)
  Trong quý 1/2017 XK mực, bạch tuộc sang Israel đạt giá trị 870 nghìn USD, tăng 230,3% so với cùng kỳ năm 2016. Với mức tăng trưởng này, Israel là thị trường có mức tăng trưởng đạt cao nhất trong tốp 9 thị trường NK chính mực, bạch tuộc của Việt Nam đầu năm nay.
 • Tiềm năng xuất khẩu cá ngừ sang Israel

  (06/09/2016)
  Israel là một quốc gia phát triển tại khu vực Trung Đông với thu nhập bình quân đầu người ở mức 33.700 USD/năm (CIA Factbook, 2015). Đây cũng là một trong những thị trường lớn cho hàng hóa Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Đáng chú ý là mặt hàng cá ngừ đang trở thành một trong các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này.
 • Các sản phẩm cấm nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu vào Israel

  Các sản phẩm cấm nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu vào Israel

  (31/08/2016)
  Israel duy trì việc cấm nhập khẩu đối với một số sản phẩm vì lý do bảo vệ sức khỏe con người, đạo đức xã hội, môi trường hoặc theo các cam kết quốc tế của Israel tại Hội nghị Basel về chất thải nguy hại (Basel Convention on Hazardous wastes), các cam kết theo Nghị định thư Montreal, và Công ước về thương mại quốc tế bảo vệ các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
 • Tổng quan về ngoại thương của Israel

  (16/08/2016)
  Ngoại thương (bao gồm xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, chuyển giao khoa học công nghệ...) đóng vai trò quan trọng và được coi là động lực tăng trưởng trong nền kinh tế Israel.