• Xuất khẩu giầy dép sang Israel tăng mạnh

  (20/12/2013)
  Với 38,5%, xuất khẩu hàng giầy dép của Việt Nam sang thị trường Israel đã đạt mức tăng mạnh trong 11 tháng đầu năm 2013. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, so cùng kỳ năm trước, xuất khẩu hàng giầy dép của Việt Nam sang thị trường Israel trong 11 tháng đầu năm 2013 đạt 16,2 triệu USD, tăng 38,5%. Riêng tháng 11 đạt 2,5 triệu USD, tăng 31,5%. 
 • Thương mại hai chiều Việt Nam - Israel tăng ấn tượng

  (15/11/2013)
  Mặc dù kim ngạch chỉ đứng thứ 5 trong khu vực Tây Á, nhưng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2013.           
 • Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Israel

  (29/08/2013)
  Với kim ngạch buôn bán hai chiều liên tục tăng trong những năm gần đây, Israel được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng của Việt Nam tại khu vực Tây Á. Đặc biệt, đối với thi trường này, Việt Nam đã chuyển hướng từ nhập siêu sang xuất siêu.
 • Xuất khẩu thủy hải sản sang Israel tăng trên 36%

  (29/07/2013)
  Nằm trong nhóm các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao sang thị trường Israel, trong 6 tháng đầu năm 2013, thủy hải sản đã có mức tăng trưởng ấn tượng 36,3%.
 • 5 tháng đầu năm 2013: Trao đổi thương mại Việt Nam - I-xra-en tăng 32,3%

  5 tháng đầu năm 2013: Trao đổi thương mại Việt Nam - I-xra-en tăng 32,3%

  (03/07/2013)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và I-xra-en trong 5 tháng đầu năm 2013 đạt 226,7 triệu USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang I-xra-en đạt 134,0 triệu USD (tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2012) và nhập khẩu đạt 92,7 triệu USD (tăng 130,6% so với cùng kỳ năm trước).