• Thương mại song phương Israel và Việt Nam tăng trưởng khả quan

  (09/05/2014)
  Quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong những năm qua. Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và I-xra-en thường xuyên tăng trưởng khả quan. Các doanh nghiệp I-xra-en làm ăn nghiêm túc và I-xra-en là thị trường có nhiều tiềm năng (đặc biệt là về vốn và công nghệ cao) mặc dù tình hình chính trị trong khu vực Trung Đông vẫn chưa thực sự ổn định.
 • Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Israel: thực trạng và triển vọng

  (21/04/2014)
  Quan hệ song phương giữa Việt Nam và I-xra-en trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 7 năm 1993, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp Bộ, ngành sang thăm và làm việc lẫn nhau. I-xra-en luôn chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và đánh giá cao thị trường Việt Nam.
 • VIỆT NAM DUY TRÌ MỨC XUẤT SIÊU CAO SANG THỊ TRƯỜNG ISRAEL

  (28/02/2014)
  Trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn của kinh tế thế giới và Việt Nam, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong đó, Việt Nam tiếp tục duy trì mức xuất siêu cao sang Israel.
 • Xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện sang Israel tiếp tục tăng trưởng mạnh

  (24/02/2014)
  Trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn của kinh tế thế giới và Việt Nam, nhiều mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam đã phải rất nỗ lực tìm kiếm bạn hàng, nhà phân phối để giải quyết đầu ra cho sản phẩm thì doanh số xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam sang Israel vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
 • Thương mại hai chiều Việt Nam- Israel vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh

  (21/02/2014)
  Trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn của kinh tế thế giới và Việt Nam, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Israel đạt 605,24 triệu đô la Mỹ tăng 38,15%. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 400,61 triệu đô la, tăng 43,45%, nhập khẩu từ Israel đạt 204,73 đô la, tăng 28,84% so với cùng kỳ năm trước.