• Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của I-xra-en giảm trong 6 tháng đầu năm 2014

  (22/07/2014)
  Theo Cục Thống kê trung ương I-xra-en, Quý 1 và Quý 2 năm 2014 chứng kiến sự sụt giảm trong nhập khẩu hàng hóa các loại của I-xra-en tuy tốc độ suy giảm không cao nhưng trong xuất khẩu.
 • Xuất khẩu sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao của I-xra-en

  (30/06/2014)
  Xuất khẩu là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế của I-xra-en, là nước có trình độ phát triển cao, tỉ trọng ngành dịch vụ trong tổng GDP chiếm đa số, nhưng ngành công nghiệp là chỗ dựa vững chắc cho nền kinh tế khi tạo ra nhiều công ăn, việc làm có ý nghĩa như hàn thử biểu, thể hiện sức sống bền vững của một nền kinh tế.
 • Phân loại các ngành chế tạo theo mức độ tập trung công nghệ của I-xra-en

  (27/06/2014)
  I-xra-en là nước có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Năm 2007, I-xra-en được kết nạp làm thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Do điều kiện tự nhiên, không có nhiều tài nguyên khoáng sản, I-xra-en buộc phải tập trung đầu tư cho sản xuất công nghiệp, phát triển các ngành chế tạo trong nước làm đòn bẩy cho nền kinh tế. Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp luôn có đóng góp cao và có tốc độ tăng trưởng cao hơn tăng trưởng GDP, đặc biệt là những ngành chế tạo có độ tập trung công nghệ cao vào trung bình cao.
 • Một số sản phẩm gia dụng được cắt giảm thuế theo chương trình cải cách kinh tế mới của Chính phủ I-xra-en

  (25/06/2014)
  Mới đây, Chính phủ I-xra-en đã công bố nhiều chính sách cải cách kinh tế hướng đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa. Một trong các chính sách đó là giảm thuế mua bán hàng hóa tiêu dùng gia định, cụ thể như sau:
 • Chính phủ I-xra-en giảm thuế nhập khẩu hàng hóa cơ bản xuống còn 0%

  (25/06/2014)
  Nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách nền kinh tế đi đôi với bảo đảm đời sống dân cư trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực Trung Đông còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, là một nước phụ thuộc phần lớn và nguồn lương thực nhập khẩu, gần đây, Chính phủ I-xra-en đã quyết định cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đánh vào một số hàng hóa cơ bản.