• Du khách đến Campuchia 6 tháng đầu năm 2018

  Du khách đến Campuchia 6 tháng đầu năm 2018

  (17/08/2018)
  Theo thông báo của Bộ Du lịch Campuchia, 6 tháng đầu năm 2018, Campuchia đón 3.001.660 du khách nước ngoài, tăng 12,73 % so với cùng kỳ năm 2017.
 • Kim ngạch xuất-nhập khẩu 6 tháng đầu 2018 của Campuchia

  Kim ngạch xuất-nhập khẩu 6 tháng đầu 2018 của Campuchia

  (13/08/2018)
  6 tháng đầu năm 2018 kim ngạch xuất - nhập khẩu của Campuchia đạt 13.985 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 5.794 triệu USD, tăng 11 % và nhập khẩu đạt 8.191 triệu USD, tăng 10,6 % so với cùng kỳ năm 2017.
 • Đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 của Campuchia

  Đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 của Campuchia

  (12/08/2018)
  Theo báo cáo của Hội đồng phát triển Campuchia (CDC) 6 tháng đầu năm 2018, Campuchia cấp phép 106 dự án đầu tư, với số vốn đầu tư là 3.469 triệu USD, tăng 22,98 % về số dự án và tăng 14,23 % về số vốn đầu tư so với 6 tháng đầu năm 2017 (năm 2017 số dự án 87; vốn 3.036 triệu USD),
 • Kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Campuchia 6 tháng đầu năm 2018

  Kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Campuchia 6 tháng đầu năm 2018

  (30/07/2018)
  6 tháng đầu năm 2018 các hoạt động thương mại giữa hai nước diễn ra bình thường, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước đạt 2.304 triệu USD, tăng 17 % so với cùng kỳ năm 2017, chiếm thị phần khoảng 18 % trong tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Campuchia.
 • Bộ Thương mại Campuchia đưa ra các biện pháp để duy trì giá gạo ổn định

  Bộ Thương mại Campuchia đưa ra các biện pháp để duy trì giá gạo ổn định

  (26/07/2018)
  Trước tình trạng giá mặt hàng gạo giảm 15 % trong đầu tháng 7/2018, Bộ Thương mại Campuchia đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng giảm giá gạo, cụ thể đã làm việc với chính quyền các địa phương để thu thập thông tin liên quan tại các vùng sản xuất gạo tại một số tỉnh như Battambang, Kampong Thom, Kampong Cham, Prey Veng và Takeo.