• Thị trường Brazil 6 tháng đầu năm 2013

  (29/07/2013)
  Theo số  liệu của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2013, giá trị trao đổi thương mại 2 chiều của Việt Nam với Braxin đạt 1.030,2 triệu USD, tăng  31,2 % so với cùng kỳ (1,03 tỷ / 0,78 tỷ USD). 
 • Cơ hội mở rộng thị trường Braxin

  Cơ hội mở rộng thị trường Braxin

  (24/06/2013)
  Theo thống kê của TCHQ Việt Nam, trong tháng 5 năm 2013, tổng kim ngạch 2 chiều đạt 206,38 triệu USD, trong đó giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Braxin đạt 109,877 triệu USD, là kết quả xuất khẩu cao nhất hàng tháng tính tới thời điểm này.  Giá trị nhập khẩu đạt 96,518 triệu USD. Thặng dư thương mại đạt 13,359 triệu USD.
 • Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam tại thị trường Brazil

  Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam tại thị trường Brazil

  (28/05/2013)
  Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, một số khu vực tiếp tục suy thoái, chưa ra khỏi khủng hảng nợ công, nhưng một số nhân tố thuận lợi lại đang mở ra ở thị trường Brazil 
 • Thương mại Braxin với thế giới và Việt Nam

  Thương mại Braxin với thế giới và Việt Nam

  (06/05/2013)
  Tính cả 4 tháng đầu năm 2013, tổng giá tri thương mại 2 chiều của Braxin với thế giới đạt 149,086 tỷ USD, tăng 3,4 % so với cùng kỳ; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 71,468 tỷ USD, giảm 3,1 % so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 77,618 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 
 • Cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Braxin

  (17/04/2013)
    Ngày 03 tháng 04 năm 2013, với sự hỗ trợ của Đảng Cộng Sản Braxin (PC do B), Bộ phận Thương vụ ĐSQ Việt Nam đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Nghề nghiệp ICEP Braxin và Công ty Luật V,M &L tổ chức Hội thảo về cơ hội hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam - Braxin tại thành phố  São Paulo thuộc Bang São Paulo.